Impressum

Pentel Bürobedarf-Handelsgesellschaft mbH
Lademan’s bow 143
22.339 Hamburg, Tyskland

Tel: (+49) 040 – 538 091 0

E-Mail: info (at) pentel.de

Handelsregister
Byretten i Hamborg HRG 12611
Momsregistrert: DE-118.678.393
Selskapets hovedkvarter er i Hamburd

Forretningsfører: Tamaki Izawa
Ansvarlig for innholdet i henhold til § 6 i MDStV:
Tamaki Izawa, Lademannbogen 143, D – 22.339 Hamburg

Ansvarsfraskrivelse

1. Nettilbudets innhold

Forfatteren forbeholder seg retten til ikke å være ansvarlig for aktualitet, riktighet, fullstendighet eller kvalitet på informasjon som er gitt. Erstatningskrav mot forfatteren, som refererer til skader av materiell eller immateriell natur, som er forårsaket av bruk eller misbruk av informasjonen som er gitt eller ved feil bruk av feilaktig eller ufullstendig informasjon, er unntatt, såfremt det ikke kan påvises forsettlig eller grov uaktsomhet hos forfatteren.

Alle tilbud skjer med forbehold om endringer og er uforpliktende. Forfatteren forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre, supplere, slette eller suspendere uten forvarsel offentliggjørelsen av deler av nettsidene eller hele tilbudet midlertidig eller permanent.

2. Referanser og lenker

Ved direkte eller indirekte referanser til tredjeparts nettsteder som ligger utenfor forfatterens ansvarsområde, vil en ansvarsforpliktelse kun tre i kraft hvis forfatteren har kjennskap til innholdet, og hvis det er teknisk mulig og rimelig for ham å forhindre bruken av ulovlig innhold.

Forfatteren erklærer herved uttrykkelig at på tidspunktet for koblingen var det ikke noe ulovlig innhold på de koblede nettsidene. Forfatteren har ingen innflytelse på den nåværende og fremtidige utformingen, innholdet eller forfatterskapet til de koblede nettsidene. Derfor distanserer han seg herved uttrykkelig fra all innhold på alle koblede nettsider som er blitt endret etter koblingen har funnet sted. Denne opplysningen gjelder for alle lenker og henvisninger innenfor innenfor eget nettilbud samt for fremmede oppføringer i forfatterens gjestebøker, diskusjonsfora og nyhetsbrev. For ulovlig, feil eller ufullstendig innhold og spesielt for skader som skyldes bruk eller manglende bruk av slik informasjon, er tilbyderen av den nevnte nettsiden, og ikke den som bare lenker til den respektive publikasjonen, ansvarlig.

3. Opphavsrett og varemerkelov

Forfatteren bestreber seg å respektere opphavsretten til grafikk, lydfiler, videoklipp og tekster, å bruke egne grafikk, lydfiler, videoklipp og tekster til å bruke eller å bruke lisensfrie grafikk, lydfiler, videoklipp og tekster.

Alle varemerker som er nevnt i nettilbudet og eventuelt beskyttet av tredjepart er omfattet av den til enhver tid gjeldende varemerkeloven samt eierrettighetene til de respektive registrerte rettighetseierne. Det å nevne et varemerke betyr ikke at varemerker ikke er beskyttet av en tredjeparts rettigheter.

Forfatteren alene har kopirett til publiserte nettsider som er opprettet av forfatteren selv. Reproduksjon eller bruk av grafikk, lydfiler, videoklipp og tekster i andre elektroniske eller trykte publikasjoner er ikke tillatt uten uttrykkelig tillatelse fra forfatteren.

4. Personvern

Hvis det i forbindelse med et nettilbud er mulig å oppgi personlige opplysninger eller forretningsmessige opplysninger, herunder e-postadresse, navn, adresser, så skjer overleveringen av disse opplysningene fra brukerens side på uttrykkelig frivillig basis. Bruken og betalingen av alle tilbudte tjenester er – så langt det er teknisk mulig og rimelig – også tillat uten spesifisering av slike opplysninger eller ved spesifisering av anonymisert data eller ved bruk av pseudonymer.

5. Juridisk gyldighet av denne ansvarsfraskrivelsen

Denne ansvarsfraskrivelsen skal betraktes som en del av nettilbudet som dette dokumentet refererer til. Hvis deler eller individuelle vilkår i dette dokumentet ikke er lovlig eller riktig, forblir innholdet eller gyldigheten av de andre delene uberørt av dette faktumet.