Miljø og bærekraftighet

Balansen mellom miljøbevisst produksjon og effektivitet er en stor utfordring for enhver bedrift, og den er viktigere enn noensinne, for bærekraftighet er et globalt tema som angår oss alle. Ved å bruke Pentel RECYCOLOGY-produkter kan du også vise ditt engasjement for miljøet. Du kan alltid gjenkjenne produktene fra RECYCOLOGY-linjen på det lille grønne bladet.

Recycology – for miljøet

Vi har satt et eksempel med produktlinjen Pentel RECYCOLOGY. Vi utvikler og produserer miljøvennlige skriveredskaper og yter dermed et viktig bidrag til et rent miljø. Hvert RECYCOLOGY-produkt fremstilles alltid av minst 50 % resirkulert materiale (i forhold til totalvekten unntatt forbruksmateriell) og leverer konsekvent og høy kvalitet, bærekraftighet og pålitelighet som andre tradisjonelt produserte Pentel-produkter. Under produksjonen legger vi særlig stor vekt på ressursbesparende- og resirkulert materiale, redusert CO2-utslipp og å unngå avfall.

RECYCOLOGY-linjen vår er i stadig utvikling, og andelen av resirkulert materiale øker jevnt. Produktemballasjen fremstilles også av resirkulerbart materiale, som kan kildesorteres etter bruk. Fordi gjenbruket også bidrar til å minimere avfall og sparsom bruk av ressurser, er mange Pentel-produkter selvfølgelig påfyllbare.