Trykkblyanter – Enkel steg-for-steg veiledning for vedlikehold

BRUKSANVISNING

 1. For å eksponere blyantminen: Trykk og slipp trykknappen en gang til
 2. For å trekke inn blyantminen: Trykk og hold trykknappen og samtidig dytt blyet inn mot blyanten med et lett trykk
 3. For å eksponere det justerbare viskelæret: Fjern toppen på trykknappen
 4. For å fylle på mer blyantmine: Fjern viskelæret og legg opptil 12 miner i blyanten. Den avanserte blyantmekanismen kan mate opptil 12 miner kontinuerlig.

trykkblyant

TRYKKBLYANTEN VIRKER IKKE

Kontroll

 1. Er det blyantmine i blyanten?
 2. Er det for mange miner i blyanten?
 3. Er det riktig størrelse på minen?
 4. Er det noen brukne deler av minen som blokkerer for spissen eller hylsen?
 5. Er den beskyttende pennespissen bøyd eller skadet?

Løsning

 1. Hvis ikke, fyll på med riktig minestørrelse
 2. Reduser antall miner (anbefalt maksimalt 12 miner)
 3. Hvis ikke, bytt ut med miner i riktig størrelse
 4. Fjerne disse forsiktig med rengjøringsstiften som sitter på viskelæret. Hvis blyanten ikke har en stift, bruk en tynn nål
 5. Send blyanten tilbake til Pentels kundeserviceavdeling på adressen under

Hvis de ovenstående løsningene ikke virker, eller hvis du har andre problemer, vennligst returner produktet i en boblekonvolutt til følgende adresse.

Pentel Skandinaviske Kundeservice: Pentel Denmark, Langebrogade 5, 1411 København.